Uredbom o visini minimalne plaće za 2022. godinu (Nar. Nov. br. 117/2021) koja stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine utvrđena je visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. u bruto iznosu od 4.687,50 kuna, odnosno u neto iznosu od 3.750,00 kuna.

Novi propisani iznos minimalne plaće odnosi se na obračun plaće za siječanj 2022. koju većina poslodavaca isplaćuje u veljači 2022., do zaključno obračuna plaće za prosinac 2022. godine koja se u pravilu isplaćuje u siječnju 2023. godine.

Minimalna plaća mora biti ugovorena, utvrđena ili propisana u bruto iznosu (članak 3, stavak 3. Zakona o minimalnoj plaći - NN 120/21).

U iznos minimalne plaće ne ubrajaju se povećanja plaće s osnove prekovremenog rada, otežanih uvjeta rada, noćnog rada i rada nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.

Minimalna plaća radnika koji radi u nepunom radnom vremenu utvrđuje se i isplaćuje razmjerno ugovorenom radnom vremenu.

U nastavku je nekoliko primjera Odluka o visini blagajničkog maksimuma.

Primjer 1. Odluka o visini blagajničkog maksimuma – mikro subjekt s jednom blagajnom

Društvo d.o.o., Zagreb, Ulica 15, OIB: 11122233344, koje zastupa direktor društva Pero Perić (dalje: Društvo) u skladu s odredbama čl. 29. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12. ) donosi 1 siječnja 2021. godine sljedeću

ODLUKU O VISINI BLAGAJNIČKOG MAKSIMUMA

Članak 1.

U skladu s čl. 3. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Nar. nov., br. 29/02. – 121/16.), Društvo je mikrosubjekt.

Članak 2.

Utvrđuje se visina blagajničkog maksimuma za Društvo u cjelini u svoti od 10.000,00 kuna, a odnosi se za glavnu blagajnu na adresi sjedišta Društva u Zagrebu, Ulica 15.

Članak 3.

Obvezuje se odgovorna osoba (blagajnik svake pojedine blagajne) da svotu iznad blagajničkog maksimuma koja je utvrđena na kraju radnog dana položi na račun društva najkasnije sljedeći radni dan.

Članak 4.

Ova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine do opoziva (donošenja nove odluke).

                                                                                                                      Direktor društva:

                                                                                                                      Pero Perić

Primjer 2. Odluka o visini blagajničkog maksimuma – mikro subjekt s više blagajni

Društvo d.o.o., Zagreb, Ulica 15, OIB: 11122233344, koje zastupa direktor društva Pero Perić (dalje: Društvo) u skladu s odredbama čl. 29. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12. ) donosi 1 siječnja 2021. godine sljedeću

ODLUKU O VISINI BLAGAJNIČKOG MAKSIMUMA

Članak 1.

U skladu s čl. 3. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Nar. nov., br. 29/02. – 121/16.), Društvo je mikrosubjekt.

Članak 2.

Utvrđuje se visina blagajničkog maksimuma za Društvo u cjelini u svoti od 10.000,00 kuna,

a koji se raspoređuje na sljedeće blagajničke maksimume po pojedinim organizacijskim dijelovima:

            1. sjedište Društva, Zagreb, Ulica 15 u svoti od 5.000,00 kuna,

            2. maloprodaja Zagreb, Druga ulica 15 u svoti od 5.000,00 kuna.

Članak 3.

Obvezuje se odgovorna osoba (blagajnik svake pojedine blagajne) da svotu iznad blagajničkog maksimuma koja je utvrđena na kraju radnog dana položi na račun društva najkasnije sljedeći radni dan.

Članak 4.

Ova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine do opoziva (donošenja nove odluke).

                                                                                                                      Direktor društva:

                                                                                                                      Pero Perić


Primjer 3. Odluka o visini blagajničkog maksimuma – mali subjekt

Društvo d.o.o., Zagreb, Ulica 15, OIB: 11122233344, koje zastupa direktor društva Pero Perić (dalje: Društvo) u skladu s odredbama čl. 29. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12. ) donosi 1 siječnja 2021. godine sljedeću

ODLUKU O VISINI BLAGAJNIČKOG MAKSIMUMA

Članak 1.

U skladu s čl. 3. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Nar. nov., br. 29/02. – 121/16.), Društvo je mali subjekt.

Članak 2.

Utvrđuje se visina blagajničkog maksimuma za Društvo u cjelini u svoti od 30.000,00 kuna,

a koji se raspoređuje na sljedeće blagajničke maksimume po pojedinim organizacijskim dijelovima:

Članak 3.

Obvezuje se odgovorna osoba (blagajnik svake pojedine blagajne) da svotu iznad blagajničkog maksimuma koja je utvrđena na kraju radnog dana položi na račun društva najkasnije sljedeći radni dan.

Članak 4.

Ova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine do opoziva (donošenja nove odluke).

                                                                                                                      Direktor društva:                                                                                                                       Pero Perić

Odluka o blagajničkom maksimumu je interni akt kojim se definira blagajnički maksimum, odnosno maksimalni iznos gotovog novca koji možete zadržati u blagajni na kraju radnog dana. Gotov novac iznad visine blagajničkog maksimuma potrebno je uplatiti na bankovni račun istog dana, a najkasnije idućeg radnog dana.
Maksimalni dopušteni iznosi blagajničkog maksimuma utvrđuju se ovisno o veličini poduzetnika sukladno Zakonu o poticanu razvoja malog gospodarstva i iznose:
- do   10.000,00 za mikro subjekte i fizičke osobe
- do   30.000,00 kuna za male subjekte
- do   50.000,00 za srednje subjekte
- do 100.000,00 kuna za obveznike fiskalizacije koje obavljaju mjenjačke poslove
- do 100.000,00 kuna za obveznike fiskalizacije koji prelaze mjerila malog gospodarstva određena Zakonom o poticanju malog gospodarstva

Iznimno, fizička osoba, obveznik poreza na dobit visinu blagajničkog maksimuma određuje kao mikro, mali ili srednji subjekt, ovisno o kategoriji u kojoj se nalazi.

Ako imate više blagajni, za svaku je potrebno posebno odrediti visinu blagajničkog maksimuma. U tom slučaju sumarno, za poslovni subjekt kao cjelinu, ukupna svota blagajničkog maksimuma ne smije prelaziti maksimalno propisane dopuštene iznose.

Odluku o blagajničkom maksimumu morate imati bez obzira da li poslujete s gotovinom ili bezgotovinski.

Odluku o blagajničkom maksimumu moraju imati svi obveznici fiskalizacije (obrtnici, paušalni obrtnici, j.d.o.o, d.o.o........).

Ako želite možete donijeti i odluku o blagajničkom minimumu kao minimalni iznos novca koji mora ostati u blagajni na kraju radnog dana. Blagajnički minimum nije propisan zakonom.

Prema veličini, u smislu ovoga Zakona, razlikuju se mikro, mali i srednji subjekti malog

gospodarstva te se za tako određene veličine poduzetnika određuje visina blagajničkog maksimuma.

Mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe (subjekti u poduzetništvu i obrtu) koje:

  1. prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika,
  2. prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu, ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti 2.000.000,00 eura.

Mali subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe (subjekti u poduzetništvu i obrtu) koje:

  1. prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 50 radnika;
  2. prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu, ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu, ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura.

Srednji subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe čiji je godišnji prosječni broj radnika, ukupni godišnji promet ili zbroj bilance, odnosno dugotrajna imovina, veća od utvrđenih za male subjekte malog gospodarstva.

Subjekti koji prelaze mjerila koja određuju malo gospodarstvo
Poduzetnici koji zapošljavaju godišnje u prosjeku više od 250 radnika i koji prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti veći od 50.000.000,00 eura ili imaju ukupnu aktivu, ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu, ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti iznad 43.000.000,00 eura.

System B © 2021 Sva prava pridržana
Izrada web stranice: Webkod Art
phone-handset