Novosti

02.12.2021

Knjiga poslovnih udjela i knjiga odluka

Svako društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) osnovano u RH obvezno je sukladno Zakonu o trgovačkim društvima ustrojiti i voditi:

1. Knjigu poslovnih udjela
2. Knjigu odluka

Knjigu poslovnih udjela i knjigu odluka dužna je voditi Uprava društva.

U knjigu poslovnih udjela se upisuju svi članovi d.o.o-a (vlasnici društva) te ostali zakonom propisani podatci (čl. 410 ZTD-a) i služi tome da d.o.o. u svako doba može raspolagati pouzdanom informacijom tko su njegovi članovi i koje poslovne udjele ima svaki od njih.
Knjiga se može se voditi u tiskanom izdanju ili na računalu.

U knjigu odluka se upisuju sve odluke članova društva donesene na Skupštini društva i pismene odluke članova društva donesene bez održavanja Skupštine odnosno, ako je odluka utvrđena odlukom Suda.
Oblik i sadržaj knjige odluka nije propisan. Može ustrojiti u elektroničkom, ili nekom drugom obliku uz obvezu omogućavanja uvida članovima društva.

Sankcije
Za nevođenje i neažurno vođenje knjige poslovnih udjela propisana je novčana kazna u iznosu do 50.000,00 kn za pravnu osobu, te do 7.000,00 kuna za odgovornu fizičku osobu.
Za nevođenje knjige odluka propisana je novčana kazna u iznosu do 3.000,00 kuna.

Knjiga poslovnih udjela i knjiga odluka i j.d.o.o.
S obzirom na to da ZTD-om nije posebno propisano izuzeće od vođenja knjige poslovnih udjela i knjige odluka za jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, Uprava j.d.o.o.-a kao i Uprava d.o.o.-a mora ustrojiti i voditi navedene knjige.

System B © 2021 Sva prava pridržana
Izrada web stranice: Webkod Art
phone-handset