Novosti

02.12.2021

Odluka o blagajničkom maksimumu - primjeri

U nastavku je nekoliko primjera Odluka o visini blagajničkog maksimuma.

Primjer 1. Odluka o visini blagajničkog maksimuma – mikro subjekt s jednom blagajnom

Društvo d.o.o., Zagreb, Ulica 15, OIB: 11122233344, koje zastupa direktor društva Pero Perić (dalje: Društvo) u skladu s odredbama čl. 29. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12. ) donosi 1 siječnja 2021. godine sljedeću

ODLUKU O VISINI BLAGAJNIČKOG MAKSIMUMA

Članak 1.

U skladu s čl. 3. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Nar. nov., br. 29/02. – 121/16.), Društvo je mikrosubjekt.

Članak 2.

Utvrđuje se visina blagajničkog maksimuma za Društvo u cjelini u svoti od 10.000,00 kuna, a odnosi se za glavnu blagajnu na adresi sjedišta Društva u Zagrebu, Ulica 15.

Članak 3.

Obvezuje se odgovorna osoba (blagajnik svake pojedine blagajne) da svotu iznad blagajničkog maksimuma koja je utvrđena na kraju radnog dana položi na račun društva najkasnije sljedeći radni dan.

Članak 4.

Ova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine do opoziva (donošenja nove odluke).

                                                                                                                      Direktor društva:

                                                                                                                      Pero Perić

Primjer 2. Odluka o visini blagajničkog maksimuma – mikro subjekt s više blagajni

Društvo d.o.o., Zagreb, Ulica 15, OIB: 11122233344, koje zastupa direktor društva Pero Perić (dalje: Društvo) u skladu s odredbama čl. 29. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12. ) donosi 1 siječnja 2021. godine sljedeću

ODLUKU O VISINI BLAGAJNIČKOG MAKSIMUMA

Članak 1.

U skladu s čl. 3. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Nar. nov., br. 29/02. – 121/16.), Društvo je mikrosubjekt.

Članak 2.

Utvrđuje se visina blagajničkog maksimuma za Društvo u cjelini u svoti od 10.000,00 kuna,

a koji se raspoređuje na sljedeće blagajničke maksimume po pojedinim organizacijskim dijelovima:

            1. sjedište Društva, Zagreb, Ulica 15 u svoti od 5.000,00 kuna,

            2. maloprodaja Zagreb, Druga ulica 15 u svoti od 5.000,00 kuna.

Članak 3.

Obvezuje se odgovorna osoba (blagajnik svake pojedine blagajne) da svotu iznad blagajničkog maksimuma koja je utvrđena na kraju radnog dana položi na račun društva najkasnije sljedeći radni dan.

Članak 4.

Ova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine do opoziva (donošenja nove odluke).

                                                                                                                      Direktor društva:

                                                                                                                      Pero Perić


Primjer 3. Odluka o visini blagajničkog maksimuma – mali subjekt

Društvo d.o.o., Zagreb, Ulica 15, OIB: 11122233344, koje zastupa direktor društva Pero Perić (dalje: Društvo) u skladu s odredbama čl. 29. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12. ) donosi 1 siječnja 2021. godine sljedeću

ODLUKU O VISINI BLAGAJNIČKOG MAKSIMUMA

Članak 1.

U skladu s čl. 3. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Nar. nov., br. 29/02. – 121/16.), Društvo je mali subjekt.

Članak 2.

Utvrđuje se visina blagajničkog maksimuma za Društvo u cjelini u svoti od 30.000,00 kuna,

a koji se raspoređuje na sljedeće blagajničke maksimume po pojedinim organizacijskim dijelovima:

  • sjedište Društva, Zagreb, Ulica 15 u svoti od 10.000,00 kuna,
  • poslovna jedinica Zagreb, Druga ulica 15, u svoti od 10.000,00 kuna,
  • trgovina na malo Zagreb, Treća ulica 15, u svoti od 10.000,00 kuna.

Članak 3.

Obvezuje se odgovorna osoba (blagajnik svake pojedine blagajne) da svotu iznad blagajničkog maksimuma koja je utvrđena na kraju radnog dana položi na račun društva najkasnije sljedeći radni dan.

Članak 4.

Ova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine do opoziva (donošenja nove odluke).

                                                                                                                      Direktor društva:                                                                                                                       Pero Perić

System B © 2021 Sva prava pridržana
Izrada web stranice: Webkod Art
phone-handset