Novosti

02.12.2021

Veličina poduzetnika sukladno zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva

Prema veličini, u smislu ovoga Zakona, razlikuju se mikro, mali i srednji subjekti malog

gospodarstva te se za tako određene veličine poduzetnika određuje visina blagajničkog maksimuma.

Mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe (subjekti u poduzetništvu i obrtu) koje:

  1. prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika,
  2. prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu, ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti 2.000.000,00 eura.

Mali subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe (subjekti u poduzetništvu i obrtu) koje:

  1. prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 50 radnika;
  2. prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu, ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu, ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura.

Srednji subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe čiji je godišnji prosječni broj radnika, ukupni godišnji promet ili zbroj bilance, odnosno dugotrajna imovina, veća od utvrđenih za male subjekte malog gospodarstva.

Subjekti koji prelaze mjerila koja određuju malo gospodarstvo
Poduzetnici koji zapošljavaju godišnje u prosjeku više od 250 radnika i koji prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti veći od 50.000.000,00 eura ili imaju ukupnu aktivu, ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu, ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti iznad 43.000.000,00 eura.

System B © 2021 Sva prava pridržana
Izrada web stranice: Webkod Art
phone-handset